”Bon ton of boring? Ontwikkeling Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland”

In het Reformatorisch Dagblad was op 20 januari het artikel van Marjolein Voogel te lezen: Houd schoolvak Frans in ere en maak het aantrekkelijker. In het artikel wordt geschetst hoe het Frans in Nederland de afgelopen eeuwen afgegleden is van taal van de elite naar een taal die bijna niemand meer wil leren. Voogel schrijft: “Ouders maar ook mentoren adviseren vaker om Frans te laten vallen. Net als eerder kwalificeren zij die taal als „mooi” en „moeilijk”, maar ook als „onnuttig” en „saai.” Volgens Voogel is ander talenonderwijs mogelijk en bestaat dat ook al. Ze geeft het voorbeeld van het op alle taalvaardigheden toetsende examen bij het DELF diploma.

Wij van Vrolijk & Frans echter bevelen de lessen Vrolijk & Frans aan; dat is pas effectief, doeltaal = voertaal, interactief, leuk en dynamisch Frans leren, met plezier, en nog cultureel verantwoord ook: met TPR, TPR Storytelling, muziek, specialiteiten proeven, lecture, théâtre du lecteur, etc. etc.

De auteur van ”Bon ton of boring?” – Marjolein Voogel – studeerde Frans en sociologie en zij is werkzaam als uitgever. Op 12 januari promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op de dissertatie ”Bon ton of boring? De ontwikkeling van het Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland” (Amsterdam University Press, 313 pag.; € 24,99; ISBN 978 90 8555 115 7).

Save the date: 8 t/m 11 juni 2018 – Lang weekend leuke taallessen

Tijdens deze vier dagen gaan we een lang weekend onze leuke, dynamische en effectieve Vrolijk & Franse taallessen aanbieden.

En niet alleen lessen Frans: we gaan dit doen in samenwerking met docenten Spaans, die ook werken volgens de TPRS/CI methodiek en die leuke lessen Spaans gaan aanbieden.

Deze eerste keer zullen we de lessen op een centrale plek in Nederland houden, maar het is de bedoeling dat we deze op termijn ook in Frankrijk en Spanje gaan doen! Houd dus onze site in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om je tijdig in te kunnen schrijven! Want wie het eerst komt…

NB: I.t.t. eerdere berichten zijn de data i.v.m. het Vaderdag-weekend een week naar voren verschoven!