Gratis proefles Vrolijk & Frans Den Haag e.o. 11 december

Gratis proefles Den Haag e.o.
Begin januari starten er nieuwe lessen van Vrolijk & Frans Den Haag e.o.. Op dinsdag 11 december kun je om 20.00 uur meedoen met een gratis kennismakingsles. Inloop vanaf 19.45 uur.

De locatie in Voorburg laten we je op korte termijn weten.

Wil je deelnemen? Meld je dan alsjeblieft aan bij de docente Annelies Haverkort via denhaag @ vrolijkenfrans.nl.

Start lessen Den Haag e.o.
Nieuwe lessen Vrolijk & Frans in Den Haag e.o. starten begin januari 2019. Meer informatie over de lessen vind je hier.

Vrolijk & Frans – 12,5 jaar taal leren met plezier!

De alleerste Open Les van Vrolijk & Frans was in de bibliotheek van Ermelo

In 2006 begon Vrolijk & Frans NW Veluwe in januari met 20 cursisten, over diverse groepjes verdeeld. Destijds ook nog een groepje bij het SWON in Nunspeet.

Meteen na de vliegende start in 2006 is Vrolijk & Frans benaderd door de voorzitter van voorheen Volksuniversiteit Ermelo om daar lessen Vrolijk & Frans te gaan verzorgen. Na elf jaar fijne samenwerking is Vrolijk & Frans Ermelo in cursusjaar 2017/18 volledig onder eigen vlag verder gegaan.

Vóór de economische crisis, tussen 2007 en 2008 waren er twee jaar achter elkaar 70 cursisten Vrolijk & Frans, in 7 groepen. De ‘hogere’ niveaugroepen waren wat kleiner, de ‘lagere’ niveaugroepen wat groter. En dat is bij onze werkwijze heel fijn, grotere groepen voor beginners en de A1. De afgelopen jaren schommelde het aantal cursisten zo tussen de 40 en 50, over 4 à 5 groepen. Dit jaar is te merken aan de grote belangstelling en de vroege inschrijvingen, ook veel uit de polder zowaar, dat het weer beter gaat met de economie! 😃

In 2007 haalde Alike Last TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) naar Nederland: een taal doceren vanuit verhalen en lezen. Wist je dat 70% van je nieuwe woordenschat vanuit lzen komt?! TPRS sluit aan bij hoe het brein taal verwerft en is daardoor heel effectief. Rijtjes en vervoegingen stampen zijn niet effectief voor vloeiend taalgebruik en bovendien niet leuk ook. Taalverwerving is een onbewust proces en verhalen springen daarop in. Je bent met het verhaal bezig en niet met de taal; verhalen bieden context en “our brains are wired for stories” en zo komt de taal op een diep niveau in je systeem binnen.  Alike Last traint andere taaldocenten, van alle talen, in het lesgeven met TPRS.
Sinds 2012 zijn er collega’s en dus cursisten Vrolijk & Frans in andere plaatsen in Nederland bij gekomen. Iets nieuws in cursusjaar 2017/18 waren de recueils “Nos histoires”, waarin we wekelijks onze eigen gemaakte Franstalige verhalen gezet hebben. De collega’s elders voegden daar de verhalen die zij met hun groepen maakten aan toe. Zodoende lazen de cursisten vorig jaar ook de verhalen van de andere groepen uit andere delen van het land. Hoe leuk dat zij met dezelfde woorden weer heel andere, grappige verhalen bedacht hadden! En wie maakten de leukste verhalen??!! Al lezende verwierven de cursisten zo steeds meer Frans, zonder te stampen! Aan het einde van het cursusjaar waren er flinke recueils ontstaan, helemaal gevuld met eigen gemaakte verhalen.
Sinds twee jaar is al het cursusmateriaal van Vrolijk & Frans digitaal. Wat gebleven is, is 90 à 100% Frans horen & spreken in de les, de persoonlijke lessen, elke les iets proeven, luisteren naar een liedje, weerpraatjes, TPR’en (=letterlijk al doende de taal leren) en de “VROLIJK&FRANSE” sfeer.
Schooljaar 2018/19 gaat een aantal scholen in het voortgezet onderwijs lessen geven met Vrolijk & Frans, zowel in Nederland alsook in Vlaanderen. Boffen die leerlingen effetjes!
Afgelopen juni hebben we voor het eerst een intensieve vierdaagse cursus Vrolijk & Frans gegeven in Luik, samen met een jonge Luxemburgse collega. We hopen dat in juni 2019 weer te gaan doen. Maar dan kun je kiezen uit 3 dagen of 4 dagen. We houden je op Facebook, via emails en via onze website hiervan op de hoogte.
Heb je zin gekregen om deel te gaan nemen aan deze leuke, plezierige, dynamische effectieve Franse lessen? Bienvenue! Je kunt je t/m 21 september inschrijven.

Uitnodiging voor docenten Frans

Ben je docent Frans en zou je best met TPRS willen werken, maar je mist een TPRS curriculum voor Frans? In de afgelopen 10 jaar hebben mijn collega’s en ik een doorlopend TPRS curriculum Vrolijk & Frans ontwikkeld, van beginnersniveau t/m ERK B1 niveau, voor volwassenen. Het is nu rijp om ook in het VO uitgetest te worden. Per provincie kunnen er een aantal scholen in schooljaar 2018/2019 gratis aan meedoen.

Wil je er meer over weten, ook als je er bijvoorbeeld met volwassenen mee zou willen gaan werken, stuur dan alsjeblieft uiterlijk 27 april een email aan Alike Last via info@vrolijkenfrans.nl.

In mei organiseren we 1 of enkele informatiebijeenkomsten in het land; we nodigen je van harte uit om kennis te komen maken!

”Bon ton of boring? Ontwikkeling Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland”

In het Reformatorisch Dagblad was op 20 januari het artikel van Marjolein Voogel te lezen: Houd schoolvak Frans in ere en maak het aantrekkelijker. In het artikel wordt geschetst hoe het Frans in Nederland de afgelopen eeuwen afgegleden is van taal van de elite naar een taal die bijna niemand meer wil leren. Voogel schrijft: “Ouders maar ook mentoren adviseren vaker om Frans te laten vallen. Net als eerder kwalificeren zij die taal als „mooi” en „moeilijk”, maar ook als „onnuttig” en „saai.” Volgens Voogel is ander talenonderwijs mogelijk en bestaat dat ook al. Ze geeft het voorbeeld van het op alle taalvaardigheden toetsende examen bij het DELF diploma.

Wij van Vrolijk & Frans echter bevelen de lessen Vrolijk & Frans aan; dat is pas effectief, doeltaal = voertaal, interactief, leuk en dynamisch Frans leren, met plezier, en nog cultureel verantwoord ook: met TPR, TPR Storytelling, muziek, specialiteiten proeven, lecture, théâtre du lecteur, etc. etc.

De auteur van ”Bon ton of boring?” – Marjolein Voogel – studeerde Frans en sociologie en zij is werkzaam als uitgever. Op 12 januari promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op de dissertatie ”Bon ton of boring? De ontwikkeling van het Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland” (Amsterdam University Press, 313 pag.; € 24,99; ISBN 978 90 8555 115 7).