Bienvenue !

Teamdag bij Vrolijk & Frans ’t Gooi v.l.n.r. Alike, May, Kim, Hilde-Marie, Carol, Petra

Vrolijk & Frans, taal leren met plezier: in verschillende plaatsen in Nederland – vanaf januari 2021 ook in Gouda!

We staan te trappelen om onze lessen weer ‘live’ op te kunnen pakken!

Wat i.v.m. COVID19? 
Wij geven onze lessen Vrolijk & Frans van seizoen 2020/21 “fysiek”, dus niet online en wij houden ons daarbij uiteraard aan de op dat moment geldende maatregelen; we zijn gestart in week 39 = de week van 21 september 2020. De lessen zijn voor de 2e keer opgeschoven vanwege de lockdown. Evt.  gaat het lesgeld naar rato terugbetaald worden, mocht de lessenserie onverhoopt niet afgemaakt kunnen worden. “On verra…”

We spreken je op onze site aan met “jij” en “jou”. Daarmee willen we laten zien, dat de sfeer in onze lessen informeel en vrolijk is. In het Frans spreken we je wel aan met “vous” (u) omdat de Fransen veel formeler zijn dan wij.

vrolijkenfrans_Thijs_def